Instructies

Veel dank aan Danny van der Kraan voor de vertaling.

Doel

Reduceer je tegenstander’s Stapel kaarten naar nul (zelfs wanneer ze kaarten in hun handen hebben liggen ze uit het spel). De laatste speler met kaarten in zijn Stapel is de winnaar.

Volg de fases van een beurt en voer acties uit (spelen, afleggen, aanvallen) om jezelf de sterkste positie te geven; kies een kaart om mee aan te vallen, speel kaarten om ‘m te ondersteunen, sloop zoveel opponerende kaarten als mogelijk en probeer jezelf niet open te laten voor de tegenaanval.

Startopstelling

 1. Deel negen kaarten dicht uit voor elke speler. Dit is hun Stapel. (Deel minder kaarten uit voor een korter spel, of als er meer spelers zijn.)
 2. Spelers draaien dan de bovenste kaart van hun Stapel om. (Gedurende het spel moet de bovenste kaart van de Stapel altijd open gelegd worden. Merk op dat Intrede Effecten, welk getoond worden op de kaart, niet op zullen treden gedurende de startopstelling.)
 3. Deel 2 kaarten dicht uit aan elke speler voor hun beginhand.
 4. Leg de rest van de kaarten dicht neer als Voorraadstapel waarvan alle spelers kaarten mogen trekken.
 5. Laat een lege plek over voor de Sloopstapel (kaarten die afgelegd worden van een speler zijn hand of kaarten die gesloopt worden van een speler zijn Stapel komen hier, in willekeurige volgorde, open terecht.
 6. Selecteer een speler die eerst gaat en volg de fases van een beurt. Het spel gaat dan met de klok mee naar de volgende speler.

Fases van een beurt

 • Begin van de beurt
  1. 1. Trek een kaart van de bovenkant van je Voorraadstapel en voeg ‘m toe aan je hand
  2. 2. Acties: Voer één van de volgende uit, in elke volgorde, hoe vaak je wil:
   • Speel een kaart van je hand
   • Leg af je bovenste kaart van je Stapel of van je hand
   • Val aan met de bovenste kaart van je Stapel (enkel één kaart mag maar aanvallen per beurt)
  3. 3. Voer de Sloopstapel: ten minste één kaart (van welke speler dan ook) moet op de Sloopstapel voordat je jouw beurt mag eindigen.
 • Eind van de beurt

De Acties Uitgelegd

Speel een kaart

Leg een kaart open op je Stapel: Dit wordt je nieuwe bovenste kaart. Leg de kaart zo neer dat je de informatie aan de zijkant van de kaart daaronder kan zien. Controleer Intrede Effecten: Volg meteen de instructies op de kaart.

Opmerking:

De informatie aan de zijkanten van alle open kaarten moeten zichtbaar zijn te allen tijde gedurende het spel, zelfs wanneer zij dieper in de Stapel liggen en onder dichte kaarten. Het aan elkaar rijgen van Intrede Effecten met Aanvallen is de sleutel tot de overwinning, dus denk zorgvuldig na wanneer je welke kaarten oplegt, in welke volgorde en met welke kaart je gaat aanvallen.

Leg af

Leg je bovenste kaart af in de Sloopstapel of van je hand: Als het niet mogelijk is een tegenstander te dwingen een kaart af te leggen dan kan je beurt zo eindigen dat je zelf de Sloopstapel moet voeden. Je mag dit ook vrijwillig doen in de hoop een betere kaart te vinden om mee aan te vallen, of een kaart met een behulpzame Intrede Effect.

Aanvallen

Kies een tegenstander’s stapel uit om aan te vallen: Jouw bovenste kaart van je Stapel brengt schade toe, gelijk aanzijn krachtwaarde, aan je tegenstander zijn bovenste kaart van zijn Stapel; zijn bovenste kaart doet simultaan schade aan jouw aanvallende kaart, gelijk aanzijn krachtwaarde. Dan…

Leg kaarten af die teveel schade hebben opgelopen: Als een Robot schade gelijk of groter dan zijn krachtwaarde heeft opgelopen dan wordt het afgelegd; plaats de kaart open op de Sloopstapel.

Opmerkingen:

Schade bouwt op gedurende een beurt:
Bijvoorbeeld: Jouw Robot met krachtwaarde 5 valt zijn Robot aan met krachtwaarde 2. Zijn Robot krijgt 5 schade en wordt afgelegd. Jouw Robot krijgt 2 schade. Als je Robot nog eens 3 of meer schade krijgt in deze beurt dan wordt jouw Robot afgelegd.
Schade reduceert de krachtwaarde niet:
Beschadigde kaarten hebben nog steeds hun volledige krachtwaarde, dus zullen ze nog steeds met hun volledige krachtwaarde schade toebrengen aan andere kaarten in gevechten.
Repareren:
Alle kaarten worden gerepareerd aan het einde van een beurt zodat ze elke keer starten zonder schade.
Een aanvallende kaart per beurt:
Je mag zo vaak aanvallen als je wil per beurt, maar je moet telkens dezelfde kaart gebruiken om aan te vallen, dus kies zorgvuldig. Volgende beurt mag je een andere kaart kiezen.
Aanval wordt gestopt:
Als je gekozen Robot omgedraaid wordt (dicht), terug naar je hand gebracht wordt, of afgelegd wordt, dan kan je niet meer aanvallen deze beurt met die Robot.

Intrede Effecten

In werking treden
Intrede effecten treden in werken zodra een kaar gespeeld wordt van de hand, of wanneer het open gedraaid wordt boven op de Stapel (als de kaart al open ligt en dan de bovenste kaart van de Stapel wordt treedt het Intrede Effect niet in werking). Het Intrede Effect dient uitgevoerd te worden, zelfs als dit in je nadeel is of als het je beurt niet is.
Prioriteit:
Als meer dan één Intrede Effect in werking moet treden op hetzelfde moment, dan treed diegene van de speler die aan de beurt is als eerst op en de anderen wachten.
Kettingreactie:
Een Intrede Effect kan een andere Intrede Effect in werking laten treden; Als dit gebeurd, dan gebeurd dit onmiddellijk.

Intrede Effecten die nu in werking moeten treden vinden plaats voordat wachtende Intrede Effecten in werking treden.

Als een kaart met een wachtende Intrede Effect niet meer de bovenste kaart van de Stapel is dan treedt diens Intrede Effect niet meer in werking.

Merk tevens op dat in het zeldzame geval dat een speler zijn Stapel naar nul is gebracht maar een kettingreactie nog steeds plaats vind, de kettingreactie nog steeds plaats moet vinden voordat betreffende speler helemaal uit het spel ligt.

De Anatomie van een Stak Bot

demo-2-curved

Vermogen:
Sommige kaarten hebben Vermogens die effect kunnen hebben op wat er gebeurd wanneer ze vechten met andere kaarten. Vermogens worden omschreven op de kaarten zelf en werken enkel wanneer zij de bovenste kaart van de Stapel zijn.
Dit toont naast de Robot zijn naam tevens, als kleine geheugensteuntjes, symbolen zodat je kunt zien dat de kaart een Vermogen en/of Intrede Effect heeft wanneer het gedeeltelijk verborgen is.
Intrede Effect:
Als een kaart dit symbool heeft, volg dan de instructies zodra de kaart gespeeld wordt van je hand of wanneer het de bovenste open kaart wordt van je Stapel. Maakt niet uit wie zijn beurt het is, of het positief is voor je, deze effecten treden altijd in werking.
Rang:
Dit toont hoe sterk de kaart is in vergelijking met andere kaarten, maar heeft normaliter geen effect op het spel. (Dit stelt je in staat een spel op te zetten waar elke speler kaarten heeft van gelijkwaardige sterkte. Zie spelvariaties san ommezijde).
Krachtwaarde:
Dit nummer toont hoeveel schade een kaart kan uitdelen in een gevecht met een andere kaart, maar ook hoeveel schade het kan incasseren voordat het afgelegd dient te worden. Voorbeeld: Een kaart met Krachtwaarde 4 kan 4 schade toebrengen aan elke kaart waarmee het een gevecht aangaat; als het 4 of meer schade incasseert in één beurt dan zal het afgelegd moeten worden.

Teksten op de kaarten

Core Bot
(Blanco)
Stomp Bot
Wanneer het begint met aanvallen zal het dezelfde Stapel aanvallen totdat een Intrede Effect het stopt of het moet afgelegd worden naar de Sloopstapel.
Bash Bot
Bash schade:
Breng een kaart schade toe en de onderste kaart van zijn Stapel moet afgelegd worden naar de Sloopstapel.
Spike Bot
Spike schade:
Breng een kaart schade toe en de kaart eronder moet afgelegd worden.
Clumsy Bot
> Bash deze stapel (leg de onderste kaart van de Stapel af naar de Sloopstapel)
Shot Bot eg V4
> Kies een bovenste kaart: Het wordt 4 schade toegebracht.
Reaper Bot
> Kies een ander bovenste kaart: Leg het af in de Sloopstapel
Fatal Bot
Fatal schade:
Leg een kaart af in de Sloopstapel die schade is toegebracht door deze kaart.
Sidekick Bot
> Deze kaart valt één plek naar onderen in z’n Stapel.
Leader Bot
X is het aantal open kaarten gegroepeerd met deze kaart (inclusief deze kaart, zonder dichte kaarten er tussen)
Bountiful Bot
> Pak een kaart van de Voorraadstapel.
Expel Bot
> Kies een speler: Die moet een kaart van z’n hand afleggen naar de Sloopstapel.
Tranq Bot
> Kies een andere open kaart: Herstart het (draai de kaart dicht).
Begone Bot
Kies een andere bovenste kaart: Retourneer het naar de speler zijn hand.
Trip Bot
> Kies een bovenste kaart: Het valt één plaats naar beneden in de Stapel
Pit Bot
> Kies een bovenste kaart: Plaats deze kaart open onderop zijn Stapel.